Mitä on hosting-sanasto?

Monille käyttäjille palveluissamme käytetty sanasto voi olla täysin tuntematonta, joten tästä syystä listaamme artikkelissa tiivistetysti yleistä hosting-sanastoa.


Hosting = Sana viittaa tietoteknisessä merkityksessä palvelinten ja palvelinpalveluiden tarjoamiseen. Sanalle ei ole tietoteknisessä merkityksessään suoraa käännöstä suomen kieleen.

Palvelin = Eng. server. Palvelin tarjoaa palveluita sen käyttäjille.  Palvelin voi olla joko useiden tahojen kanssa jaettu webhotelli-ympäristö tai täysin oma palvelin (palvelinhotellivirtuaalipalvelin tai vuokrapalvelin.)

Webhotelli = Viittaa palvelinpuolelta ylläpidettyyn ja jaettuun palvelinympäristöön, joka kattaa levytilan nettisivuille, koodituen kuten esimerkiksi: php & perl, verkkotunnus- sekä sähköpostipalvelut. Kutsutaan Sigmaticilla nimikkeellä grid (grid1.sigmatic.fi), joka viittaa klusteroituun eli hajautettuun palvelinympäristöön.

Sähköpostipalvelu = Kuuluu osaksi webhotelli-palvelua. Palvelu kattaa sähköpostiuudelleenohjaukset, -laatikot ja listat. Toisinaan poikkeuksena meillä on vain esimerkiksi nettisivut ja sähköpostipalvelu voi olla hankittu toiselta palveluntarjoajalta, ja myös toisin päin. Tätä varten luodaan nimipalvelutietuita, joilla osoitetaan palvelut eri kohteisiin. Esimerkiksi O365.

Nimipalvelu = Nimipalvelun (DNS) avulla verkkotunnuksella käytettävät palvelut voidaan osoittaa oikeisiin kohteisiin. Jokainen verkkotunnus tarvitsee toimiakseen nimipalvelimet. Kaikkiin Sigmaticin palveluihin kuuluu mukaan nimipalvelu.

Lisätietoa nimipalveluhallinnasta.

Verkkotunnus = Eng. domain. Verkkotunnus korvaa IP-osoitteet nimillä. Verkkotunnus voidaan nimipalvelulla osoittaa haluttuun kohteeseen kuten esimerkiksi:
ipv4: 80.69.160.34 = sigmatic.fi
ipv6: 2a01:51c0:1000:85::34 = sigmatic.fi

tai esimerkiksi aliverkkotunnus eri kohteeseen:
80.69.161.211 (2a01:51c0:1000:21:80:69:161:211) = tuki.sigmatic.fi

Aliverkkotunnus on varsinaisen verkkotunnuksen alle luotu tunnus, esimerkiksi tuki.sigmatic.fi. Verkkotunnus rekisteröidään aina kerralla vähintään vuodeksi ja tämä tulee uusia tai verkkotunnus vanhenee.

Ylläpito = Pidetään huolta eli ylläpidetään palvelua ja/tai laitetta. Hosting-puolella termi käsittää useamman eri tason ylläpidon, kuten esimerkiksi: palvelimen fyysinen ylläpito, palvelinpuolen ylläpito ja sovellustason ylläpito.

Palvelinpuolen ylläpito = Englannin kielen termi server-side maintenance. Tämä kattaa palvelimen eri palveluiden ylläpidon kuten esimerkiksi: käyttöjärjestelmä, www, mysql, php ja muut kielituet. Webhotelli-palvelu kattaa palvelinpuolen ylläpidon, mutta esimerkiksi oman palvelimen tai sovellustason ylläpito riippuu aina sovitusta järjestelystä. Tarjoamme usein palvelinpuolen ylläpitoa, mutta emme sovellustason ylläpitoa.

Sovellustason ylläpito = Käsittää kaiken palvelintilassa ajettavan koodin ylläpidon mukaan lukien esimerkiksi julkaisujärjestelmät (WordPress, Joomla, Drupal jne.) Nykyään on äärimmäisen tärkeää huolehtia palvelintilassa ajettavien sovellusten ja koodin päivittämisestä, muuten julkinen sisältö voi helposti altistua erilaisille verkkohyökkäyksilleLue myös lisää julkaisujärjestelmien tietoturvasta. Sovellustason ylläpitovastuu on aina poikkeuksetta sovelluksen tai sivuston asentajalla ja/tai ylläpitäjälläYlläpitämätön sovellus altistuu murroille!

Palvelimen fyysinen ylläpito = Kattaa fyysisen laitteen ylläpidon, johon kuuluu laitteelle tarjottu tila, verkko ja sähkö.

Palvelinhotelli = Käyttäjän oma fyysinen laite, joka on sijoitettu meidän palvelinsaliin.

Virtuaalipalvelin =  Fyysisessä laitteessa virtualisoitu palvelin. Virtuaalipalvelimia on useita samassa fyysisessä laitteessa. Suosittelemme hankkimaan virtuaalipalvelimet ylläpidettyinä (huolenopitopalvelu.)

Vuokrapalvelin = Fyysinen laite, joka on kokonaan vuokrattu käyttäjälle.

Välittäjän vaihtoavain (FI-domain) = Nykyiseltä verkkotunnuksen välittäjältä tilattava vaihtoavain (aikaisemmin valtuutusavain), jolla voidaan vaihtaa FI-päätteinen verkkotunnus palveluntarjoajalta toiselle. Lisätietoa Viestintävirastolta.

Välittäjän siirtoavain (FI-domain) =Nykyiseltä verkkotunnuksen välittäjältä tilattava siirtoavain, jolla voidaan siirtää verkkotunnus uudelle käyttäjälle/taholle. Lisätietoa Viestintävirastolta.