FileZilla on ilmainen, graafisella käyttöliittymällä varustettu, SFTP-asiakasohjelma (Secure File Transfer Protocol), joka mahdollistaa turvallisen tiedostojen siirron oman koneen ja palveluntarjoajan palvelimen välillä

Sovelluksen saatte ladattua osoitteesta:
https://filezilla-project.org/

Ohjelman käyttö

Ohjelman asennuksen jälkeen pitää määrittää palvelinasetukset.

1. Tee seuraavat määritykset
Host / Palvelin: grid1.sigmatic.fi
Port / Portti: 22
Username / Käyttäjätunnus: Pääkäyttäjätunnus
Password / Salasana: Pääkäyttäjätunnuksen salasana

2. Kun tarvittavat tiedot on syötetty niin valitse ”Quickconnect/ Pikayhdistä”

Yhteydenmuodostamisen jälkeen FileZillan pääikkuna aukeaa. Pääikkunasta voit siirtää tiedostoja puolin ja toisin – palvelimelta omalle koneelle ja päinvastoin. Ohjelman kautta on myös mahdollista tehdä yleisimpiä tiedosto-operaatioita: pääikkunan yläreunassa on painikkeet tiedostojen kopionnille, siirrolle, uudelleennimeämiselle sekä muille yleisimmille toiminnoille.