Sigmatic on ottanut käyttöön IPv6-osoitteet kaikissa palveluissa. IPv6-osoitteet mahdollistavat verkkoliikenteen jatkumisen myös sen jälkeen kun IPv4-osoitteet ovat loppuneet kesken ja verkkoliikenne on siirtynyt täysin IPv6-osoitteiden varaan.

Tämä ohje koskee virtuaalipalvelimia, vuokrapalvelimia ja palvelinhotellia.

Kaikki uudet palvelimet toimitetaan sekä IPv4- että IPv6-osoitteilla. IPv6-yhteyksien käyttöönottoon riittää, että palvelin määritetään kuuntelemaan molempia osoitteita ja että nimipalveluun tehdään IPv6:n edellyttämä AAAA-tietue IPv4:n mukaisen A-tietueen lisäksi.

Ottaaksesi käyttöön IPv6-osoitteen V4-virtuaalipalvelimella, ota yhteys asiakaspalveluun. Osoitteen lisäys edellyttää palvelimen uudelleenkäynnistyksen Sigmaticin toimesta.

Voitte tarkistaa teille määritellyt IP-osoitteet palveluhallinnan IP-osoitteet ja nimipalvelu -toiminnon avulla. Samasta toiminnosta löydätte tarvittavat netmask- ja gateway-määritykset.

Mikäli käytössänne on Sigmaticilta tilattu palomuuripalvelu, IPv6-osoitteellanne ei ole oletuksena mitään palomuurisääntöjä. Voitte ilmoittaa haluamanne palomuurisäännöt asiakaspalveluumme.

Mikäli käytössänne on oma IP-verkko, voitte olla yhteydessä asiakaspalveluumme IPv6-verkon käyttöön ottamiseksi.

Kirjaudu palveluhallintaan

Avainsanat: