Sivustolla käytössä olevaan lomakkeeseen pitää konfiguroida lähetysosoite. Muussa tapauksessa viesti saapuu käyttäjätunnus@unconfigured-mail.sigmatic.fi -muotoisesta osoitteesta, jota useat vastaanottavat sähköpostijärjestelmät eivät hyväksy.

Lähetysosoitteen oikeaoppinen konfiguraatio riippuu käytössä olevasta julkaisujärjestelmästä tai lähetykseen käytettävästä lisäosasta.

PHP-ohjelmointikielen mail()-funktiota käytettäessä tulee “MAIL FROM”-otsaketieto määrittää -f option avulla, esimerkiksi:

mail('vastaanottaja@sigmatic.fi','subject!','body!','From: weblomake@sigmatic.fi','-f weblomake@sigmatic.fi');
Avainsanat: