Webhotellipalvelutunnukset

Webhotellipalvelussa voi käyttää neljää eri käyttäjätunnustyyppiä, jotka ovat pääkäyttäjätunnus, FTP-tunnus, sähköpostilaatikko ja tietokantakäyttäjä.

Pääkäyttäjätunnus

Screen Shot 2016-04-26 at 12.35.47

Pääkäyttäjätunnus on palvelun merkittävin tunnus, koska tunnuksella voi hallita kaikkia muita palvelusopimukseen liittettyjä tunnuksia ja osia.

Tunnus toimii myös SSH-/SFTP-tunnuksena palveluun eli tällä voi kirjautua palvelimelle gridX.sigmatic.fi (x = numero, varmista käytössä oleva palvelin palveluhallinnan kautta, kohdasta ”Tiedot sopimuksesta”) portti 22 käyttäen joko SSH- tai SFTP -pääteyhteyttä. Tätä tunnustyyppiä voi olla vain yksi per palvelusopimus, eli vain yksi pääkäyttäjätunnus.

Huomatkaa että vaikka pääkäyttäjätunnus ja FTP-tunnus voivat olla samat (esimerkkitunnus = esimerkkitunnus), niin pääkäyttäjätunnuksella voi olla eri salasana kuin FTP-tunnuksella, joten on huomioitava kumpaa protokollaa käyttää: FTP – portti 21 vai SFTP – portti 22.

FTP-tunnus

Screen Shot 2016-04-26 at 12.34.39

FTP-tunnus on tarkoitettu vain tiedostojen siirtoon käyttäen FTP-protokollaa portista 21. FTP-tunnusta ei voi käyttää SFTP- eli SSH-protokollalla, vain pääkäyttäjätunnus toimii SFTP:n kanssa.

FTP-tunnuksia voi olla useita ja nämä voidaan lukita (chroot) omiin hakemistoihinsa. Tällä käyttäjätunnustyypillä on helppo rajata pääsyä vain tiedonsiirtoon.

Sähköpostilaatikko eli sähköpostitunnus

Screen Shot 2016-04-26 at 12.48.15

Sähköpostilaatikko on käyttäjätunnus, jolla voi kirjautua säköpostipalvelimelle mail1.sigmatic.fi (https://webmail.sigmatic.fi) tai palveluhallintaan (https://oma.sigmatic.fi).

Palveluhallinnasta voi muokata kaikkia sähköpostilaatikkokohtaisia tietoja lukuunottamatta laatikon levytilaa, jota voi muuttaa vain pääkäyttäjätunnuksella.

Screen Shot 2016-04-26 at 12.55.26

Tietokantakäyttäjä

Screen Shot 2016-04-26 at 12.58.34

Tietokantakäyttäjiä voi olla useita ja niillä voidaan rajata pääsyä palvelussa luotuihin tietokantoihin. Tietokantakäyttäjätietoja tarvitaan usein joko sivuston määritystietoihin tai tietokannan muokkamiseen. Tietokantaa voi erikseen muokata joko PHPMyAdmin-työkalulla osoitteesta https://sqladmin.sigmatic.fi tai vaihtoehtoisesti suoraan pääteyhteydellä.

Screen Shot 2016-04-26 at 12.58.45

Jos olette unohtaneet tietokantakäyttäjän salasanan, niin uutta salasanaa ei kannata suoraan määrittää, jos kyseinen tietokantakäyttäjä on tuotantokäytössä eli käytössä nykyisillä nettisivuilla.

Jos määritätte tietokantakäyttäjälle uuden salasanan ja tämä on sivustonne määritystiedoissa, niin tämä aiheuttaa sen ettei sivustonne pääse käsiksi enää tietokantaan, koska vanha salasana ei toimi.

Voitte helposti selvittää tietokantakäyttäjän salasanan paikantamalla tämän sivustonne määritystiedostosta. Esimerkiksi WordPressin tapauksessa tietokantakäyttäjä ja -salasana löytyvät tiedostosta wp-config.php

/** WordPressin käyttämän tietokannan nimi */
define('DB_NAME', 'esmtunnus_wpkanta');
/** MySQL-tietokannan käyttäjätunnus */
define('DB_USER', 'esmtunnus_wp');
/** MySQL-tietokannan salasana */
define('DB_PASSWORD', 'aserg2naf913ntgsw');
/** MySQL-palvelin */
define('DB_HOST', 'mysql5.sigmatic.fi');

Tässä esimerkkitapauksessa tietokantakäyttäjä on esmtunnus_wp ja salasana aserg2naf913ntgsw .