FileZilla on ilmainen, graafisella käyttöliittymällä varustettu, SFTP-asiakasohjelma (Secure File Transfer Protocol), joka mahdollistaa turvallisen tiedostojen siirron oman koneen ja palveluntarjoajan palvelimen välillä. SFTP-siirtotavan suurin ero perinteiseen FTP:hen on se, että SFTP:tä käytettäessä kaikki tieto siirtyy salattuna. FTP-protokollaa käytettäessä kaikki tieto liikkuu salaamattomana.

Ensimmäinen luonnollinen askel käyttöönotossa on FileZilla ohjelman lataaminen omalle koneelle. Voit ladata viimeisimmän version itsellesi ohjelman kotisivuilta.

Jos FileZilla ei ole sopiva sovellus tiedonsiirtoon, niin voitte myös kokeilla WinSCP-ohjelmaa, jonka voit myös ladata ilmaiseksi ohjelman kotisivulta. Tarkemmat ohjeet WinSCP:n käyttöön löydätte tästä ohjeartikkelista.

Ohjelman käyttö

Ohjelman asennuksen jälkeen pitää määrittää palvelinasetukset.

1. Tee seuraavat määritykset
Host / Palvelin: gridX.sigmatic.fi (x = numero, varmista käytössä oleva palvelin palveluhallinnan kautta, kohdasta ”Tiedot sopimuksesta”)
Port / Portti: 22
Username / Käyttäjätunnus: Palvelun pääkäyttäjätunnus
Password / Salasana: Pääkäyttäjätunnuksen salasana

2. Kun tarvittavat tiedot on syötetty niin valitse ”Quickconnect/ Pikayhdistä”

 

 

Yhteydenmuodostamisen jälkeen FileZillan pääikkuna aukeaa. Pääikkunasta voit siirtää tiedostoja puolin ja toisin – palvelimelta omalle koneelle ja päinvastoin. Ohjelman kautta on myös mahdollista tehdä yleisimpiä tiedosto-operaatioita: pääikkunan yläreunassa on painikkeet tiedostojen kopionnille, siirrolle, uudelleennimeämiselle sekä muille yleisimmille toiminnoille.