Sigmaticin webhotelli-ympäristö on klusteroitu, mikä tarkoittaa että palvelut (web, tietokanta ja tiedostojärjestelmä) ovat eriytetty toisistaan. Näin ollen palveluita kuten esimerkiksi tietokantapalvelinta ei voi oletusarvoisesti käyttää paikallisilla (localhost, 127.0.0.1) osoitteilla.

Mitä tämä tarkoittaa tietokantapalvelimen osalta?

Monet julkaisujärjestelmät ehdottavat asennusta oletusarvolla localhost. Tämä on Sigmaticin webhotelli-ympäristössä väärin, koska tietokantapalvelu ei ole ajossa samalla palvelimella, jossa nettisivujen koodia suoritetaan.

Tietokantapalvelin on jokin seuraavista palvelimista

mysql1.sigmatic.fi (* mysql1-ext.sigmatic.fi)
mysql2.sigmatic.fi (* mysql2-ext.sigmatic.fi)
mysql4.sigmatic.fi (* mysql4-ext.sigmatic.fi)
mysql5.sigmatic.fi (* mysql5-ext.sigmatic.fi)
mysql6.sigmatic.fi (* mysql6-ext.sigmatic.fi)

* -ext-osoite ulkoverkosta (eli muualta kuin webhotelli-ympäristöstä)

Voitte tarkastaa tietokantapalvelimenne palveluhallinnasta osoitteesta https://oma.sigmatic.fi valikosta ”Tietokannat” ja välilehti ”Palvelinosoitteet

Esimerkki:

Screen Shot 2016-04-04 at 14.58.40