Kun lähetetään PHP:n mail-funktiolla sähköpostia tulisi varmistaa, että funktion synktaksia käytetään oikein. Suomessa käytetään useimmissa tapauksissa UTF8-merkkejä skandinaavisten merkkien näyttämiseen esim. å, ä ja å. Mikäli sähköpostissa, jota lähetetään webhotellimme kautta käytetään näitä merkkejä, ja funktiota ei käytetä oikein voi olla mahdollista, että sähköpostin lähteminen estyy.

PHP:n omasta dokumentaatiosta funktioon liittyen voi olla apua verkkosovelluksen päivittämisessä tai kirjoittamisessa, ja lisäksi tämän kappaleen lopussa on esimerkki PHP:lla toteutetusta funktiosta, joka lähettää UTF8-merkkejä sisältävän sähköpostin oikein.

function mail_utf8($to, $subject = '(No subject)', $message = '', $header = '') {
  $header_ = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n" . 'Content-type: text/plain; charset=UTF-8' . "\r\n";
  mail($to, '=?UTF-8?B?'.base64_encode($subject).'?=', $message, $header_ . $header);
}


$to = 'foo@bar.test';
$subject = 'Otsikko';
$message = 'Viestin runko';
$headers = 'From: postilaatikko@omadomain.fi' . "\r\n" . 'Reply-To: postilaatikko@omadomain.fi' . "\r\n" . 'X-Mailer: PHP/' . phpversion();
mail_utf8($to, $subject, $message, $headers, '-fpostilaatikko@omadomain.fi');

Avainsanat: